Znajdź na stronie
Modyfikacja: 2017-02-15
Przejdź do treści

Menu główne:

Szkoły i zawody

O szkole

w których kształcą się uczniowie  
w SOSWdlaNiSSzkoła: TECHNIKUM SPECJALNE NR 4 dla Niesłyszących i Słabosłyszących

Zawód:   TECHNIK POLIGRAF

PRZEMIOTY ZAWODOWE:       
1.  Podstawy projektowania poligraficznego
2.  Materiałoznawstwo poligraficzne

3.  Działalność poligraficzna
4.  Technologia
5.  Podstawy procesów poligraficznych
6.  Maszyny i urządzenia
7.  Zajęcia  praktyczne
Praktyka zawodowa  4 tygodnie w II i III klasie


Szkoła : TECHNIKUM UZUPEŁNIAJACE SPECJALNE dla Niesłyszących i Słabosłyszących

Zawód:   KUCHARZ
PRZEMIOTY ZAWODOWE:         
1. Pracownia gastronomiczna
2. Technologia gastronomiczna
3. Wyposażenie zakładów gastronomicznych
4. Podstawy żywienia człowieka
5. Organizacja i ekonomika przedsiębiorstw
Praktyka zawodowa: 2 tygodnie w I i w II klasie

Zawód:  
TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY
PRZEMIOTY ZAWODOWE:         
1. Organizowanie procesów produkcyjnych
2. Pracownia wytwarzania modeli odzieżowych
3. Podstawy projektowania odzieży
4. Pracownia materiałoznawstwa
5. Pracownia modelowania
Praktyka zawodowa: 2 tygodnie w I i w II klasieSzkoła: ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA NR1 dla Niesłyszących i Słabosłyszących


Zawód:  
KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII                               
PRZEMIOTY ZAWODOWE:          
1. Podstawy żywienia człowieka
2. Wyposażenie techniczne
3. Organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy
4. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
5. Podstawy rachunkowości gastronomicznej
6. Zajęcia praktyczne

ODDZIAŁY WIELOZAWODOWE:

  • PIEKARZ,

  • CUKIERNIK,

  • RZEŹNIK - WĘDLINIARZ,

  • MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,

  • KRAWIEC,

  • STOLARZ,

  • FRYZJER,

  • TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE


KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
dla uczniów z oddziałów wielozawodowych odbywa się w zakładach pracy, natomiast teoretyczne przedmioty zawodowe realizowane są na kursach dokształcających w Ośrodkach Doskonalenia Zawodowego m.in. w Gliwicach, Dobrodzieniu, Kędzierzynie -Koźlu.Szkoła: SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnością sprzężoną

PRZEDMIOTY PRZYGOTOWUJĄCE DO PRACY I FUNKCJONOWANIA W SPOŁECZEŃSTWIE :
1. Przysposobienie do pracy (w zakresie gospodarstwa domowego, stolarstwa, dekoratorstwa, pamiątkarstwa i prac biurowych),
2. Funkcjonowanie osobiste i społeczne,
3. Zajęcia kształtujące kreatywność.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego