Znajdź na stronie
Modyfikacja: 2017-02-15
Przejdź do treści

Menu główne:

2017.02.03

container
2017.02.03 Innowacja pedagogiczna „Po polsku i angielsku” w szkołach ponadgimnazjalnych
W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klasy drugiej ZSZ Nr 1 kształcący się w zawodzie kucharz oraz klas: drugiej i trzeciej TS Nr 4 kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych uczestniczą w zajęciach innowacji pedagogicznej „Po polsku i angielsku”. Autorkami innowacji, realizowanej od października 2016 r., są Izabela Szczęsny – nauczyciel przedmiotów gastronomicznych i Joanna Kulik – nauczyciel języka angielskiego. Głównymi celami innowacji są wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie opanowania niezbędnych wiadomości i umiejętności z zakresu kwalifikacji T.6 Sporządzanie potraw i napojów w języku polskim i języku angielskim oraz nabycie zawodowych umiejętności komunikacyjnych przez uczniów. Realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne w ramach innowacji nie zastępują, ale wzbogacają obowiązkowe zajęcia lekcyjne z przedmiotów gastronomicznych i języka angielskiego zawodowego. Nowatorskie rozwiązanie organizacyjne i metodyczne polega na przemiennej realizacji przez nauczycieli tych samych treści z zakresu kwalifikacji T.6 w języku polskim i w języku angielskim w określonej jednostce czasowej podczas zajęć teoretycznych, z zastosowaniem między innymi tablicy interaktywnej Smart Board, oraz zajęć praktycznych w pracowni gastronomicznej. Różnorodność interaktywnych wizualnych ćwiczeń i zadań podnosi atrakcyjność i komunikatywność prezentowanych treści, ułatwia uczniom zdobywanie i rozwijanie sprawności językowych zawodowych, a także wspomaga niektórych z nich w przełamywaniu nieśmiałości i bariery w posługiwaniu się językiem zawodowym.
Izabela Szczęsny
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego